Четвърто място на ДЗИ по български език и литература за дванайсетокланиците на СУ „Николай Катранов“

Отново отлично представяне на тазгодишните Държавни зрелостни изпити. Общо 114 ученици имат по 2 отлични оценки над 5,50. 44 от тях 5 са от СУ “Николай Катранов” в Свищов. Общо 25 са учениците с по две слаби оценки, като миналата година са били 32-ма в област В.Търново.
За това информира Розалия Личева, началник на РУО-В. Търново, която допълни, че резултатите от матурите, проведени в областта, показват сравнителна устойчивост, без съществени разминавания спрямо предходните години.
Като цяло на матурата по Български език и литература са се явили 1475 зрелостници. От тях 10% са с отлични оценки, а 7% са със слаби. Постигнатият брой точки за област В. Търново е общо 50,64, което приравнено в оценка по шестобалната система е Добър 4,12. Спрямо резултатите за страната, точките в областта са с 2 по-малко, а спрямо резултата от предходната година – с 3 т. по-малко. Това обаче е на фона на значителния напредък при резултатите от матурите по БЕЛ през миналата година, което означава, че те са съизмерими с последните 5 години. Като резултати по БЕЛ в оценки високи, сред тях СУ “Николай Катранов” в Свищов с Мн. добър 4,70, което ни подрежда на четвърто място на ДЗИ по български език и литература за дванайсетокласниците в областта.
Като цяло има разлики в средния успех по БЕЛ с около 1 до 2 десети в почти всички училища. Най-голямо повишение има при резултатите на учениците от Свищовската ПГ “Алеко Константинов” с 0,34. По-сериозно намаление на успеха има само в три училища, в които учат много малко ученици, поясни Личева.
На втория ДЗИ по предмет по избор са се явили 1001 зрелостници. Слабите оценки са 7%, а отличните – 20%. По учебни предмети най-голямо повишение на успеха има по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия, но те се избират и от малък брой зрелостници. При по-масовите ДЗИ най-устойчиво увеличение на успеха има по Филосовски цикъл, където резултата е Добър 4,44. При най-масовия ДЗИ по Английски език резултатът е Мн. добър 5,30, като е с 0,02 по висок от предходната година. По Биология и здравно образование успехът е същия като миналата година – Добър 4,07. По География и икономика има съвсем малък спад от 7 стотни и успех Среден 3,77.
За втория ДЗИ има също увеличението на резултата. Четвърто място на втория ДЗИ със среден успех– Мн. добър 5,23 за СУ “Николай Катранов” в Свищов.