ДЪРВО НА БЪДЕЩЕТО ЩЕ КРАСИ ДВОРА НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

В слънчевия ден на 29.03 учениците от VIII а и IX б клас на ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” участваха в инициатива, организирана от ТП ,, Държавно горско стопанство – Свищов”, във връзка с отбелязване ,,Седмица на гората – 2022 г.”

В двора на училището беседа на тема: ,,Лесовъд” изнесе инж. Диляна Чоранова – директор на ДГС Свищов. Тя запозна учениците с видовете гори и тяхното значение за човека и за Земята.

След това беше засадено дърво – Пауловния, известно с името ,,Дървото на бъдещето”. То бе подарено на гимназията във връзка с участието на Александра Павлова от VIII а и Дарина Димитрова от XI а клас в Национален конкурс ,,Моята красива био градина”. От училището си обещаха да се грижат за дървото с любов и от сърце!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook