ДЪРЖАВАТА ЩЕ КОМПЕНСИРА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ЗАПИСАНИ В ЧАСТНИ ГРАДИНИ ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА МЕСТА В ОБЩИНСКИТЕ

Правителството ще предостави средства на общините да изплащат компенсации на онези родители, чиито деца не са приети в общински детски градини и са записани в частни. Решението е обсъдено и подкрепено от министър-председателя Бойко Борисов. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция в НПМГ в София. Компенсациите ще се предоставят на семействата на деца, които попадат в обхвата на задължително предучилищно обучение – на 4, 5 и 6-годишна възраст. Ако децата не ходят в частна детска градина, няма да се отпускат компенсации. Подкрепата ще бъде с равностойността на публичните разходи, които държавата прави за едно дете, обхванато в общинските детски градини.

Заместник-кметът на София Тодор Чобанов заяви, че в общината са изключително доволни, че правителството отпусна 65 милиона лева за образование в столицата. По думите му в момента се изграждат 12 детски градини и ясли и се проектират още 16, за да има места за повече деца.

Министър Красимир Вълчев представи и насоките към училищата за протичането на учебна година по време на пандемия, които бяха изработени от експерти от МОН и Министерство на здравеопазването. Учебната година започва присъствено, но сме с готовност при увеличаване на заболеваемостта, да превключим към дистанционна работа в електронна среда. Заедно с Министерството на здравеопазването изготвяме прагови стойности, при които ще превключваме към електронно обучение, съобщи министърът. По думите му в училищата ще се приложи стратегия за дистанция между паралелките, така че потоците от деца да не се смесват. Ще се търси баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование. „Основното предизвикателство е да спазваме всички здравни протоколи и да реагираме своевременно при деца със симптоми. Всяко такова дете ще бъде веднага изолирано от останалите и ще бъдат уведомявани родителите, за да го заведат на лекар“, посочи министър Вълчев. За да са спокойни родителите, училищата веднъж седмично ще ги информират каква е обстановката, а при случай на установено заразено дете или учител – веднага.

Според министъра най-добрата форма на обучение е дневната, но родителите имат алтернативна възможност да изберат друга форма – индивидуална. „Ще дадем възможности за по-пълноценно обучение в алтернативните форми, като направим промени в ЗПУО“, съобщи министърът. Третата възможност е дистанционна форма, която различна от обучението в електронна среда. Ще има около 20 училища (центрове), които ще могат да осигуряват обучение на ученици и от другите училища. Избралите тази форма ученици ще запазват местата си в паралелките, в които са приети и записани. Обучението в електронна среда е възможност, но не е най-добрата алтернатива на присъственото. Ако родителите на дете без хронични заболявания се страхуват да го пуснат присъствено на училище, то може да премине в самостоятелна форма на обучение, обясни министърът.

 

Източник: МОН