ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В ПДТГ

Денят на Земята – 22 април, се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Представяме ви част от дейностите в клуб занимания по интереси „Обичам природата и се грижа за нея”, като смятаме, че ще се възползвате от нашите предложения за опазване на природата.

https://youtu.be/erI-pONCMHo