Дейности по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

В слънчевия съботен ден в местността „Паметниците“ се проведоха поредните неформални срещи между учители, ученици и родители по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“.
Под мотото „Далеч от социалните мрежи – близо до природата“, учениците от 5-ти „а“ клас с класен ръководител Надя Стефанова и учител ЦОУД Зинаида Шабова и 5-ти „б“ клас с класен ръководител Здравена Радева и учител ЦОУД Боряна Цветанова, заедно с родителите, ръководени от координатора на проекта Здравка Ганева разговаряха по актуални теми от училищния живот. Емоционалният свят на детето, отговорностите и справянето с трудностите, подкрепата и разбирането на родителя бяха във фокуса на игрите и дискусиите.
С много положителни емоции и прекрасно настроение сред природата измина съвместната среща .
Промяната в нагласите на хората и осъзнаване важността на активното родителско участие в образованието и живота на техните деца е ключът към доброто ни бъдеще !