ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Медиа:

На 4 и 5 юли 2022 г. в гр. Трявна се проведе информационна среща за популяризиране на дуалното обучение пред родители и обществеността, в изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Модератор на срещата беше г-жа Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката. Присъстваха и представители на общинска администрация от гр. Габрово и гр. Трявна, експерти от Регионално управление на образованието гр. Габрово и гр. Велико Търново, директори, заместник-директори, учители, ученици, родители и представители на бизнеса.

От Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ Свищов участваха инж. Веска Николова – директор на гимназията, г-жа Сребрина Лилова – заместник-директор УПД, работодателите, при които учениците провеждат практики в реална работна среда – Красимир Кирилов – управител на „Кирилов Комерс“ ООД и Жан Паришев – управител на „Мебели Теди 95“ ЕООД, както и родители на ученици, обучаващи се в дуална форма – Лора Щилиянова и Райка Каишева и ученикът Атанас Каишев от IX клас, професия „Техник-технолог в мебелното производство“.

В първия ден на информационната среща премина на тема „Успехът на партньорството: образование и бизнес с обща кауза“ инж. Веска Николова представи нашия опит в дуалното обучение и сподели с присъстващите как започнахме, какво постигнахме и с какви проблеми се сблъскахме при въвеждане на това обучение през учебната 2017 – 2018 година по професията „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“. Гимназията ни продължи да работи в тази посока и през учебната 2020-2021 год., но този път в две професии „Техник по транспортна техника“ и „Техник-технолог в дървообработването“.

През втория ден бяха организирани посещения в гр. Габрово на ПТГ „Д-р Н. Василияди“. Директорът на училището ни разказа за опита, който са натрупали и постиженията на обучаващите се в дуална форма на обучение. При посещението във фирма АМК ЕООД – партньор на гимназията в дуалното обучение ни запознаха с производството и работните места на учениците, провеждащи практика в реална работна среда.

В края на деня се състоя дискусия, на която бяха отправени много въпроси, представени различни казуси, споделиха се добри практики във връзка с реализирането на дуалното обучение и разработването на изпитната документация съвместно с бизнеса.

Срещата беше много ползотворна за всички страни, участващи в нея и участниците си пожелаха българското професионално образование да работи в тази посока за по-тясна връзка с българския бизнес.

 

По информация на Сребрина Лилова – зам.-директор, СПГ „Алеко Константинов“