“Еко Партнърс България” продължава образователната си кампания в СУ „Димитър Благоев“
Медиа:

По повод участие в кампанията „Еко училище“, организирана от „Еко Партнърс България“ АД, учениците от 4-ти „б“ клас с учител ЦДО Камелия Златанова, проведоха урок на тема „Отпадъци от опаковки“. Учениците изгледаха две видеа за разделното събиране на отпадъци, рециклирането им и производство на нови продукти от тях.

За да бъдат въвлечени по забавен начин учениците в дейностите за отговорно изхвърляне, разделно събиране и рециклиране на отпадъците, бяха организирани няколко игри – „Пътят на отпадъка“ и „Боклучивата линия“. Четвъртокласниците трябваше да събират отпадъците от своята пътека (те бяха подготвени предварително и носеха от вкъщи отпадъци от различен вид) и да ги разпределят в различните кошове. След това, по даден от учителя сигнал чрез вдигане на предмети от хартия, пластмаса или стъкло, децата преминаваха „Боклучивата линия“ като подскачаха, бягаха или използваха патешко ходене. В края на заниманието, с голям интерес, ентусиазъм и креативност, учениците изработиха различни предмети от отпадъчните материали. За музикален фон служиха песните „Жълто, синьо и зелено“, „Чисто градче“, „Нашата земя“ и др.

Часът беше изключително полезен и забавен за четвъртокласниците.