Еко училище “Аз мога” в ОУ “Филип Сакелариевич”

Днес в ОУ “Филип Сакелариевич” сред учениците от I и II клас се проведе образователна еко кампания, свързана с разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. Чрез видео уроци г-жа Детелина Иванова и г-жа Мария Тодорова обясниха на учениците защо и как отпадъците да се изхвърлят разделно, какво се случва с тях , след като бъдат събрани и в какво могат да се превърнат, след като бъдат рециклирани.

Организатори на кампанията са отдел „Образование“ към Община Свищов и организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс“ АД.

ОУ “Филип Сакелариевич”