ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА ЗА 2021 ГОДИНА БЯХА ВРЪЧЕНИ В СВИЩОВ
Медиа:

Елизабет Людмилова е носителят на званието „Достоен за Свищов“

На 25 юни в Свищов бяха връчени Годишните награди за образование и култура за 2021 година. На концерт-церемония, озаглавен „144 години свободно творчество“, бяха удостоени заслужилите деятели на културата и учителите от образователните институции в община Свищов. По време на церемонията, посветена на свищовското образование и култура, взеха участие талантливите свищовски творци и деца, които със своите музикални и танцови изпълнения заредиха с положителни емоции публиката.
Концертът беше открит танцьорите от Фолклорен танцов състав „Творецът“, с хореограф Явор Узунов, след което бяха връчени наградите в следните категории: „Деятел на културата“, „Учител на годината“ и „Достоен за Свищов“. Ето ги и техните носители:

ДЕЯТЕЛ НА КУЛТУРАТА:

Павлина Веселинова Русева

Павлина Русева е секретар на читалището в село Българско Сливово вече 34 години, а от 12 години съвместява читалищното ръководство с библиотекарството.
Самодейността съвсем не е чужда на г-жа Русева, която дейно участва в певческите и танцови състави към читалището. Самата тя е основател на Детските танцови състави „Северняче“, „Гайтанче“ и „Българче“, както и на танцовия състав за автентичен фолклор. Съставите се превръщат в емблема на читалището и печелят много награди от конкурси и фестивали, в които участват. През своята дейност като секретар и библиотекар Павлина Русева е работила по няколко проекта, като за 2019 и отминалата 2020 година са одобрени проектите и към Министерство на културата „Българските библиотеките – съвременни центрове за четене и информираност“.

ГРАМОТА ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Веселин Иванов Минков

Веселина Цветанова Ангелова – посмъртно

Катя Петрова Яламова

Пенка Маринова Младенова

Пенка Петкова Николова

Светлана Крумова Иванова-Ламбева

„МЛАД УЧИТЕЛ“:

Маринела Чавдарова Антонова

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО:

Елица Огнянова Димитрова

Цветелин Тодоров Борисов

Даниела Тодорова Тодорова

Цветелина Емилова Дончева

Любомира Атанасова Димитрова

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП:

Светлана Георгиева Радева

НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП:
Почетната награда на Кмета на община Свищов „За заслуги“ – На основание чл. 65 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов за проява на висок професионализъм в учителската дейност и за цялостен принос за развитието на образованието в община Свищов.

Димитра Иванова Гутева

Надя Александрова Алексиева

Йорданка Янакиева Мендева

Марияна Ангелова Николова

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО:

Ася Георгиева Ванева

Таня Петрова Лютова

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – НАЧАЛЕН ЕТАП:

Елка Йорданова Георгиева

Юлияна Георгиева Секулова

НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП:
Почетната награда на Кмета на община Свищов „За заслуги“ – На основание чл. 65 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов за проява на висок професионализъм в учителската дейност и за цялостен принос за развитието на образованието в община Свищов.

Таня Георгиева Цветина – Живкова

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Антония Константинова Дамянова

НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Почетната награда на Кмета на община Свищов „За заслуги“ – На основание чл. 65 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов за проява на висок професионализъм в учителската дейност и за цялостен принос за развитието на образованието в община Свищов.

Галя Ченкова Рошелова

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
Почетната награда на Кмета на община Свищов „За заслуги“ – На основание чл. 65 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов за проява на висок професионализъм в учителската дейност и за цялостен принос за развитието на образованието в община Свищов.

Йордан Петков Димов

Латинка Илиева Бонева

„УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:

Митко Николаев Бялков

Марияна Асенова Любенова

Най-високото отличие, което Община Свищов присъжда в областта на културата и образованието е наградата „ДОСТОЕН ЗА СВИЩОВ“. Това е награда, която малцина са получавали през годините, защото носителите на почетното звание трябва да имат значителни успехи, в национален и международен мащаб, към културата, образованието и науката на град Свищов и общината. Вземайки под внимание всички тези критерии и съгласно Наредбата за символите, почетните знаци и званията на Община Свищов, с почетното звание „ДОСТОЕН ЗА СВИЩОВ“ бе удостоена ЕЛИЗАБЕТ ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА. Наградата на тазгодишният носител бе връчена от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев.
Елизабет Людмилова е музикант от 5-годишна възраст, когато започва да взема уроци по пиано. Това предопределя пътя ѝ на професионално развитие в сферата на музикалното изкуство. Учи в музикалното училище в Русе, а след това завършва Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Притежава и професионална квалификация по хорово дирижиране от Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – София.
В своята творческа дейност Елизабет Людмилова се е явявала на много конкурси и е носител на различни награди. Била е преподавател по музика в някои от свищовските училища, а в Школата по изкуства към ПБНЧ преподава пиано и солфеж.
В последните години познаваме Елизабет Людмилова като диригент на ПБХ „Янко Мустаков“ – Свищов. С хоровото дело се занимава по-отдавна, но от 1998 г. е диригент на свищовския хор. Под нейно ръководство хора ни се е представял достойно на множество сцени в страната и в чужбина. Въпреки трудностите през годините, Елизабет Людмилова успява да запази певческия състав – наследник на Първия хор, създаден преди 153 години от Янко Мустаков, с което има съществен принос за съхранение на традициите в хоровото изкуство и заслуги за развитието на културата на община Свищов.

От 2015 година Елизабет Людмилова е носител на наградата „Деятел на културата“, а от тази година е носител и на званието „Достоен за Свищов“.

Финалът на празничната вечер бе сложен от ДЮТА „Огнени ритми“, с хореограф и режисьор Стефан Костадинов, и техният възпламеняващия танц „Шопска импресия“, а по време на цялата церемония по награждаване, за празничното настроение се погрижиха свищовските таланти от: Школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, с ръководител Антоанета Георгиева; танцов клуб „Марико“, с хореограф Захарина Томова; децата от ДГ „Слънчо“ и ДГ „Чиполино“; Хип-хоп и Кей-поп групите при Школата по изкуства към ПБНЧ, с художествен ръководител Надя Йорданова; ДЮТА „Дунавска младост“ при ПБНЧ, с художествен ръководител Виктор Маринов и Фолклорна формация „Свищовлийче“ при Частна школа с вокален педагог Корнелия Чекелева.