ГРАФИК за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите, придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит  на 21 и 22 януари 2021 г.

ГРАФИК
за получаване на дипломите за висше образование от абсолвентите,
придобили ОКС „бакалавър“, след положен държавен изпит
на 21 и 22 януари 2021 г.

Уважаеми абсолвенти,
Уведомяваме ви, че може да получите ЛИЧНО вашите дипломи за ОКС „бакалавър“, считано от 12.05.2021 г. във Фронт офис „Обслужване на студенти“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Работното време на Фронт офиса за получаване на дипломи е от 08:00 до 17:00 часа в делничните дни и от 09:00 до 16:00 часа в събота.