ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

През последните седмици в страната и на територията на област Велико Търново се наблюдава ежедневно увеличение на броя на регистрираните остри респираторни заболявания и грип. РЗИ- Велико Търново проследява ежедневно динамиката на заболеваемост чрез подаваните справки от учебните и здравните заведения на територията на областта и прилежащите общини. От 11 часа на 24 януари 2020 година на територията на областта е обявена грипна епидемия и се препоръчват следните противоепидемични мерки:

  1. За лечебните заведения- превантивно се прекратяват свижданията и плановите операции;
  2. За извънболничната помощ- се преустановява работата на женските и детските консултации; преустановява се провеждането на планови профилактични имунизации и реимунизации;
  3. Ограничава се провеждането на мероприятия с масов характер;
  4. В детските и учебните заведения да се организира извършването на ежедневен филтър от медицинските специалисти, като болните деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала не се допускат на работа.

Броят на отсъстващите деца и ученици се подава всекидневно до 9,30 часа в отдел „Образование“ на Община Свищов за предприемане на мерки. Грипна ваканция се обявява когато нивото на заболеваемост достигне 30 %. В момента на територията на община Свищов се провеждат редовни учебни занятия. На 27.01.2020 година след получени справки от учебните заведения нивото на заболеваемост е 15%.

За последващи промени училищата, детските градини и родителите ще бъдат уведомявани чрез директорите и съобщения на сайта на Община Свищов- svishtov.bg и сайта на отдел „Образование“- https://obrazovanie-sv.bg.