ИНОВАЦИЯ „АЗ, МОЕТО СЕМЕЙСТВО И МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ – СЕМЕЙСТВО. УЧИЛИЩЕ. КУЛТУРА
Медиа:

На 07.06.2022 в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се проведе открит урок с участието на ученици от 8а клас, родители и експерти от РУО – Велико Търново. Дейността е заложена в иновацията “Аз, моето семейство, моето училище“, като основна цел е осъзнаването важността на връзката и взаимодействието семейство-училище, която спомага за формиране на личностни качества, ценности и нагласи, които да подпомогнат пълноценното развитие на учениците. Темата, която ученици и родители дискутираха, беше ролята на семейството и училището за културното възпитание като отношение, взаимоотношения, езиково и поведенческо общуване, създаване на духовно-морални опори, преживяване и развитие.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“