Интерактивни езикови кабинети за всички профилирани паралелки в СУ „Николай Катранов“
Медиа:

Високофункционален ИКТ център за чуждоезиково обучение бе изграден в Средно училище „Николай Катранов“. Проектът стана реалност, благодарение на финансовата подкрепа на МОН, а изпълнител е една от водещите фирми за образователен софтуер в страната – „Юнион Интерактив“ ООД.

Училището, единствено в община Свищов, предлага профилирано обучение по чужди езици – английски и немски език. През последните 20 години СУ „Николай Катранов“ доказа, че чуждоезиковото обучение в него се осъществява на високо професионално ниво от учители, които са утвърдени специалисти в своята област. Традиционно учениците демонстрират едни от най-добрите резултати на ДЗИ в област Велико Търново.

Реализираният проект е признание за постиженията на свищовското училище и инвестиция в повишаване качеството на чуждоезиковото обучение, което то предлага.

Модерният ИКТ център за чуждоезиково обучение в СУ „Николай Катранов“ обхваща всички класните стаи, където се обучават учениците в профилирани паралелки.

Учебните кабинети са оборудвани със статични интерактивни дъски, лаптоп, късофокусни мултимедийни проектори (оптимални при работата върху интерактивна дъска) и озвучителни системи. За нуждите на образователния процес във всички стаи е внедрен и специализиран образователен софтуер за интерактивни дъски – „mozaBook Classroom”, който ще бъде на английски и немски език. Така учениците ще имат достъп и до огромен ресурс от допълнително учебно съдържание по общообразователните предмети на чужд език.

Интерактивната среда в клас е изключително подходяща при чуждоезиковото обучение, тъй като често учителите ползват допълнителни ресурси. Чрез изграждането на ИКТ инфраструктура по класните стаи учениците ще могат да ползват е-учебници на различните издателства, е-платформи за обучение, допълнителни софтуерни и дигитални продукти, мултимедийни файлове и презентации, както и не на последно място, ще имат възможност да осъществяват качествена интерактивна жива връзка с други образователни институции извън България, тъй като училището активно изпълнява международни проекти по програмите „Еразъм+”, „e-Twinning” и други.

В допълнение цялата работа в класната стая ще може да бъде записвана и запазвана на електронен носител, за да се ползва на по-късен етап или като материал за самоподготовка, опресняване на знанията и подготовка за изпити, олимпиади и състезания.

Цялото оборудване вече е монтирано в класните стаи, а преподавателите са преминали обучение за работа с техниката под ръководството на Александър Николов, управител на фирмата изпълнител „Юнион Интерактив“ ООД. Поетапно ресурсите на модерния чуждоезиков център започват да се прилагат в учебния процес.

 

Информацията е предоставена от СУ „Николай Катранов“