Историята на футбола в Свищов, разказана в книгата на Николай Константинов
Медиа:

Историята на футбола в гр. Свищов е неразривно свързана със Стопанската академия “ Димитър Апостолов Ценов“. Неслучайно футболният отбор носи името „Академик“. Славните години на свищовския футбол се дължат главно на студентите-футболисти. Академично издателство „Ценов“ с признание отпечата тази книга, в навечерието на патронния празник на Академията. Тази скромна лепта е свеждането на цената до покриването само на себестойността на изданието. Респект и благодарност към автора Николай Константинов от цялото академично настоятелство и всички замесени!