Катедра „Социални и правни науки” организира посещение на студенти в Академичния музей

В чест на 85-годишнината от основаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, катедра „Социални и правни науки” организира посещение в Академичния музей – един от най-старите в страната. На 4 юни 2021 г. студенти – първокурсници от различни специалности, придружавани от гл. ас. д-р Ваня Ганева и преп. Емилия Вачева, бяха въведени в музея за да се докоснат до историята и традициите на Свищовското висше училище.

Маргарита Дончева – организатор „Културни дейности и Академичен музей” им представи обстановката и условията преди откриването на Висшето училище. Тя направи кратка ретроспекция на историческото развитие на Свищов и неговото място в икономическия и културно-просветен живот на България. Обстойно и увлекателно им разказа за живота, дейността и дарителската мисия на Димитър Апостолов Ценов. Подчертан бе фактът, че в завещанието си от 1 септември 1912 г. свищовският родолюбец оставя всичко, което притежава (акции, пари, имоти) на стойност около 5 мил. златни лева, за да бъде открито в родния му град Висше търговско училище.

Студентите се запознаха с музейните експонати, които проследяват откриването и първите академични учебни години. Зададени бяха множество въпроси. Особен интерес предизвикаха запазените лични вещи на Дарителя – печат, медали, писалищната маса, бюро, стол, любимите му виенски лампи, мастилницата, счетоводна книга, скромно изписаната визитка и др.
Студентите имаха възможност да видят символите на Академията – старото и новото знаме, огърлицата на ректора, химна на Академията, студентската Галилеева клетва, сребърната значка със златно покритие, която се връчва на завършилите с пълно отличие.

Организаторите си пожелаха техните възпитаници да следват светлия пример на Дарителя и да вървят „безспир по пътя на културния напредък”.