„Класна стая без тормоз“ по НП „Заедно за всяко дете“ в ОУ „Филип Сакелариевиевич“
Медиа:

В унисон с международния ден на толерантността и като част от дейностите по НП „Заедно за всяко дете“ в ОУ „Филип Сакелариевиевич“ бяха проведени мероприятия на тема „Класна стая без тормоз“.
На ученици от начален етап беше представена презенатция и изнесена лекция, като децата споделиха как виждат класната си стая, освободена от вербален и невербален тормоз.
Учениците от прогимназиален етап проведоха дискусия по темата и даваха свои предложения за справяне с проблема. Седмокласниците гледаха кратко видео, а пети и шести клас нарисуваха рисунки как според тях изглежда класната стая без тормоз.

Източник: ОУ „Филип Сакелариевиевич“