КМЕТЪТ Д-Р ГЕНЧЕВ И СВИЩОВСКИ УЧЕНИЦИ ДИСКУТИРАХА КАК СЕ ИЗРАБОТВА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО
Медиа:

На 30 януари 2024 г. в Зала 1 на община Свищов се проведе втората организирана по проект „Академия за младежки граждански инициативи“ среща на младежи с кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ и е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г. Дейностите се реализират в периода от 01 юли 2023 г. до 01март 2024 г. и включват серия от инициативи за постигане на проектната цел, а именно устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов.

Целевата група на проекта обхваща младежи на възраст между 15 и 29 години. В серията от обучения, тренинги и кампанийни събития участват младежи от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“. Темите, които са във фокуса на проектните дейности са:

  1. Гражданство и участие. Права и правомощия. Упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие. Добрволчество и добротворчество.
  2. Публични политики – форми, същност и съдържание. Роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес.
  3. Реализиране на младежки проектни инициативи. Проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици.
  4. Провеждане на застъпническа кампания. Изготвяне на програма и план на застъпническа кампания.

Очакванията са, че натрупаните в рамките на обученията знания и практикуваните в рамките на тренингите умения ще допринесат за изграждане на гражданска компетентност сред целевата група.

Имено и в този контекст се проведе втората организирана по проекта среща на младежите с кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев. Събитието на тема „Изработване на управленско решение на местно ниво“ е част от Дейност 5 „Младежи в действие“ и е насочено към повишаване на гражданската активност на целевата група. В своето изказване д-р Генчев запозна присъстващите с основни моменти от процеса по вземане на решения в общинската администрация и общински съвет, и постави актуални въпроси за дискусия.

Младежите бяха предизвикани да представят свои идеи за проект насочен към устойчивото развитие и опазване на околната среда. Бяха генерирани две интегрирани концепции за проектни предложения, които показаха разбирането на учениците за важността на темата и техните интерпретации за възможни решения на местно ниво. Предложенията бяха разнообразни и Кметът изрази становище по всяка предложена мярка. В края на дискусията проектните концепции бяха подложени на гласуване сред присъстващите. Консенсусното решение до което се достигна е необходимостта от интегрирани мерки в образователните институции на територията на община Свищов, които активно и с адекватни послания чрез подходящи комуникационни канали, да популяризират темите за устойчивото развитие, опазването на околната среда, вкл. и разделното събиране на отпадъци, разумното изхвърляне на такива и превенцията сред деца и младежи от различни възрасти.

Кметът изрази своята ангажираност да представи идеята пред Общинския съвет и заедно да търсят възможности за нейното финансиране. Администрацията остава в очакване на конкретизиране на идеята от целевата група.

В края на събитието, ръководителят на проекта проф. д-р Маргарита Богданова изрази своята благодарност за подкрепата и ангажираността на  д-р Генчев към подобни инициативи. Тя сподели удовлетвореност, както от активното участие на учениците във всички инициативи в рамките на проекта, така и от постигнатите реалните ефекти от неговото изпълнение.

 

По информация на Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“