Коледно настроение в чиниите на учениците от СПГ „Алеко Константинов“
Медиа:

Учениците от СПГ „Алеко Константинов“ приключиха тази учебна седмица с коледно настроение, надежди за здраве и спокойни зимни дни.
Домашни задания на ученици от 8 и 9 клас, с вдъхновение и подкрепа от техния ръководител госпожа Лиляна Димитрова.

Благодарим ви деца за старанието и мотивацията в тези трудни времена! Заедно ще се справим!