КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ  КОНКУРСИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ СТАРТИРАХА
Медиа:

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В  КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ  КОНКУРСИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 За поредна година, Община Свищов обявява творчески конкурси по повод предстоящите коледни и новогодишни празници.

До 11 декември 2023 г. могат да се подават предложения в пет направления:

 • Традиционна коледна картичка;
 • Електронна коледна картичка;
 • Празнична украса;
 • Инициатива на 2023 година;
 • Послание към 2024 година.

 

1. Кой може да участва?

Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др.

2. Конкурси за послание и инициатива:

 • Предложенията се приемат в писмен вид до една страница – формат А4, печатен или ръкописен текст;
 • Предложенията за „Инициатива на 2023 година“ трябва да описват вида, целите, резултатите и ползите от проведената инициатива. Може да се приложат снимки;
 • Предложенията за „Послание към 2024 година“ могат да бъдат в проза или мерена реч.

 

3. Конкурси за картички:

 • Предложенията за „Традиционна картичка“ могат да бъдат в различни размери, форми и техники на изпълнение;
 • Предложенията за „Електронна картичка“ трябва да представляват статична или динамична (анимирана) компютърна графика и да се изпращат в следните формати: JPG, GIF, MP4, AVI, MPG, WMV.

 

4. Конкурс за празнична украса:

  • Предложенията за „Празнична украса“ се приемат и под формата на снимки или видеоклип, представящи изработената украса.

 

5. Изисквания за идентификация:

 • Всяко предложение следва да съдържа имената на участника; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); контактни данни (телефон или e-mail)
 • Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни, когато са посочени такива. Предложения  с непопълнени данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие.

 

6. Срокът за представяне  на предложенията е до 17:00 часа на 11 декември 2023 г. (включително).

7. Предложенията се   приемат    на    email:  konkursi@svishtov.bg или    в   отдел „Образование“ (стая „Експерти“), в сградата на Финансов отдел на ул. „Димитър Анев“ №2 А (зад Районен съд – Свищов).

8. Резултатите ще бъдат обявени на www.svishtov.bg, www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страниците  Култура Община Свищов  и Образование в Свищов.

9. Награждаването ще се състои на 20.12.2023 г. в Художествената галерия „Николай Павлович“ – Свищов. При невъзможност на наградените да присъстват, наградите ще им бъдат изпратени.

10. Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

11. Повече информация може да получите на e-mail: konkursi@svishtov.bg или на тел.: + 359 88 590 9156

 

 

Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни