Конкурс на БАЙТ 2020 г. за преподаватели и студенти

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) отправя покана да се включите в конкурса Наградите на БАИТ за 2020 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в две от категориите – Образователна награда и Младежка награда.
Регистрацията е безплатна!

Образователната награда се присъжда за учебна програма, курс, обучителна инициатива за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ или за създаден и внедрен ИКТ продукт за нуждите на образованието. Могат да се включат също така и преподаватели, които използват по иновативен начин ИКТ в учебните занятия, както и специалисти, които инвестират в ИКТ образование като помощник учители.

Победителите досега в тази категория: 2019 г. – Znam.be, платформа за ранно кариерно ориентиране; 2018 г. – Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас; 2017 г. – Министерство на образованието и науката за Образователна платформа „ТВОЯТ ЧАС“, 2016 г. – Софтуерен университет ООД, 2015 г. – Враца Софтуер Общество, 2014 г. – Софтуерен университет ООД; 2013 г. – Уча.се; 2012 г. – Академия Телерик; 2011 г. – Нимеро ЕООД.

В категорията „Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които се обучават в българско учебно заведение и имат създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ.
Победителите досега в категорията: 2019 г. – Теодор Тодоров /ученик/ и Йордан Цветков /ученик/; 2018 г. – Енчо Шахънов /ученик/, 2017 г. – Илиян Кордев /ученик/; 2016 г. – Звездин Бесарабов /ученик/; 2015 г. – ИКТ клуб с проекта „Умна ръкавица“ – Valkyrie; 2014 г. – Иван Атанасов от Университет по библиотекознание и информационни технологии /студент/; 2013 г. – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 г. – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.
Конкурсът тази година ще се проведе за 10-ти път и ще бъдат връчени награди в 8 категории: Образователна награда, Младежка награда, Журналистически принос, Публична администрация, Start Up Компания, Успешен български ИКТ продукт/услуга, Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика и Награда за специален принос.

Отличените в конкурса ще получат MultiTraining Gold карти за обучения в основите на Agile практиките и специализирани курсове, осигурени от bTalks Agile; ваучери от Сиела Норма, за чиято стойност могат да закупят книги в книжарници Сиела. Ардес Информационни Технологии (Ardes.bg) ще осигурят на наградените електронни устройства.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2021 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.
Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2021 г.
Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на Наградите.

Източник: СА „Д.А.Ценов“