Конкурс за „Най-активен читател на училищната библиотека“ към СУ „Димитър Благоев“
Медиа:

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” беше организиран конкурс за „Най-активен читател на училищната библиотека“ към СУ „Димитър Благоев“ за периода 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г. Класирането изглежда така:
1-во място – Джак Дей – 2-ри „в“ клас – с 30 прочетени книги
2-ро място – Георги Георгиев – 4-ти „в“ клас – с 16 книги
3-то място – Пенка Георгиева – 3-ти „б“ клас –с 11 книги
Специална награда получиха 2-ри „а“ клас за абсолютни шампиони по четене на книги с общо 236 прочетени и разказани книжки!
Браво, деца! Дано любовта ви към четенето не угасва никога!