Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити ще се проведат на
16 ноември 2020 г. – по специалността и на 18 ноември 2020 г. – по чужд език, в аудитория № 1, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. При явяване на изпита носете личната си карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични изисквания.
Допускането в залата ще започне в 7,30 ч.