Кръгла маса на тема: „Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България“

Уважаеми колеги,
Екипът на научноизследователски проект № 12-2020 „Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България“ организира
КРЪГЛА МАСА
на тема:
„Възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България“

Мероприятието се посвещава на 70-годишнината от създаването на катедра „Застраховане и социално дело“ и ще се проведе на 24 октомври 2020 г., от 11 ч. в ауд. № 16 на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов с участието на академичния състав на катедра „Застраховане и социално дело“, представители на осигурителната и застрахователната практика и студенти от спец. „Застраховане и социално дело“ при стриктно спазване на изискванията на Заповед № 868/30.09.2020 г. на Ректора на СА за заетост на местата и дистанция между участниците.

Източник: СА „Д.А.Ценов“