КСК 2020 – Съобщение относно конкурсните изпити на 27 юни 2020 г. /събота/

КСК 2020 – Съобщение относно конкурсните изпити на 27 юни 2020 г. /събота/
Медиа:

 

важаеми кандидат-студенти, 
Уведомяваме Ви, че кандидатстудентските изпити за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец юни, ще се проведат присъствено и дистанционно (по избор на кандидат-студента) на 27 юни 2020 г. /събота/, както следва:1. За заявилите желание да се явят присъствено:

 • „Икономическа география на България“ – от 10:00 ч. в 42 и 43 аудитория (изпитен център, зали № 1 и № 2), намиращи се във Факултетски корпус – южен вход.
  !!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 09:30 ч. пред съответните аудитории.
 • „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици – от 13:00 ч. в 43 аудитория (изпитен център, зала № 2), намираща се във Факултетски корпус – южен вход.
  !!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред съответната аудитория.

Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността), а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.

*******************************************************************
2. За заявилите желание да се явят дистанционно:

 • „Икономическа география на България“ – от 10:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg
 • „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици – от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg

Всички кандидат-студенти, които ще се явят на дистанционен изпит ще получат подробни указания за провеждането на изпитите на персоналните си имейли.

За явяване на дистанционен изпит е необходимо да изпълните следните технически изисквания:

 1. Задължително е използването на настолен компютър/лаптоп с инсталирана графична операционна система. Препоръчително е да се използва операционна система Windows 7 или по-висока.
 2. Задължително е използването на уеб браузър Google Chrome. Препоръчително е да инсталирате последната версия на продукта от https://www.google.com/chrome/.
 3. Задължително е използването на камера.
 4. Задължително е използването на микрофон.
 5. Задължително е участниците да се намират в тихо помещение, без странични шумове.
 6. Препоръчително е използването на кабелна интернет връзка. Допустимо е използването на безжична връзка (WiFi), но само при близко разстояние до рутера. Не е желателно използването на връзка през мобилен оператор.
 7. Препоръчително е използването на слушалки.
Документи за явяване на кандидатстудентски изпити на 27 юни 2020 г. може да подадете, както следва:
 • За присъствено явяване – до 26 юни 2020 г.
 • За дистанционно явяване – до 24 юни 2020 г.
Телефони за контакт:
0631/66 381, 0882 552523 – Кандидатстудентски център
0631/66 225 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“