КСК 2021 – Съобщение относно конкурсните изпити на 27 февруари 2021 г. /събота/

Уважаеми кандидат-студенти,
уведомяваме ви, че кандидатстудентските изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици, за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец февруари, ще се проведат дистанционно на 27 февруари 2021 г. /събота/ от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg

Всички кандидат-студенти ще получат подробни указания за провеждането на изпитите на персоналните си имейли.

За явяване на дистанционен изпит е необходимо да изпълните следните технически изисквания:
Задължително е използването на настолен компютър/лаптоп с инсталирана графична операционна система. Препоръчително е да се използва операционна система Windows 7 или по-висока.
Задължително е използването на уеб браузър Google Chrome. Препоръчително е да инсталирате последната версия на продукта от https://www.google.com/chrome/.
Задължително е използването на камера.
Задължително е използването на микрофон.
Задължително е участниците да се намират в тихо помещение, без странични шумове.
Препоръчително е използването на кабелна интернет връзка. Допустимо е използването на безжична връзка (WiFi), но само при близко разстояние до рутера. Не е желателно използването на връзка през мобилен оператор.
Препоръчително е използването на слушалки.
Документи за явяване на кандидатстудентски изпити на 27 февруари 2021 г. може да подадете до 24 февруари 2021 г.

Телефони за контакт:
0631/66 225 или 0882 552523 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

E-mail: ksk@uni-svishtov.bg