Максимална оценка за Стопанската академия от процедура за акредитация на нова Еразъм харта за висше образование 2021-2027 г.

Проектното предложение, с което Стопанска академия „Димитър. А. Ценов“ кандидатства за акредитация за нова Еразъм харта за висше образование в периода 2021-2027 г., е отличено с максимална оценка от 100 точки. Оценката е дадена от независими експерти към Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ на Европейската комисия. Предложението е квалифицирано като отлично и доказващо готовността и потенциала на Свищовската академия да се придържа към принципите и да изпълни новите приоритети на програма „Еразъм+“ за цялостна дигитализация на административните процеси по управление на мобилности, пълно и автоматично признаване на периоди на обучение в чужбина, по-голяма равнопоставеност и приобщаване на участници с неравностоен социален произход и ограничени възможности, ангажираност с екологичните проблеми и прилагане на „зелени“ практики.

Присъждането на Еразъм харта за висше образование ще позволи на Стопанската академия и през следващия програмен период 2021-2027 г. да продължи да развива и задълбочава европейското и международното сътрудничество като активно участва в различни ключови дейности на програма „Еразъм+“ – програмата, която в продължение на повече от три десетилетия доказва своята добавена стойност.

 

Източник: СА „Д.А.Ценов“