Месец на кариерното ориентиране в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов
Медиа:

На 15.05.2019 г. в Актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов се проведе състезание „Моят бизнес план“ – дейност от месеца на кариерното ориентиране. Участваха три отбора от IX-ти „в“ клас – профил „Предприемачество“, които представиха разработки на свой бизнес план. Класирането се извърши с явно гласуване от публиката. На първо място се класира бизнес плана на  Арт клуб „Алеко Константинов“ ООД. Участниците получиха награди и сертификати.

 

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов