Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов организира

Международна научно-практическа кръгла маса на тема
„Дигитална трансформация на бизнеса”

Кръглата маса е посветена на 55-ата годишнината от създаването на катедра „Бизнес информатика” и ще се проведе на 24 септември 2021 г. чрез онлайн видеоконферентна връзка.
Основната цел на кръглата маса е да се обсъдят въпроси, свързани със световните тенденции в развитието на информационните и интернет технологиите, които водят до т.нар. дигитална трансформация на бизнеса. Форумът ще даде поле за изява на учени от цял свят и ще се осигури обмен и генериране на нови идеи в областта на дигитализацията, цифровата икономика, информационните и интернет технологии, електронния бизнес, електронното обучение и др.
Участието в кръглата маса е онлайн, посредством презентация. При желание на участниците да публикуват своите разработки, могат да ги представят на Конференцията, посветена на 85-ата годишнина от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

table-bg„>table-bg