МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СРЕДСТВАТА ПО REACT-EU СА НАСОЧЕНИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ

Министър Красимир Вълчев по време на Третата европейска среща на високо равнище на тема „Трансформация на цифровото образование: изграждане на устойчивост в Европейското образователно пространство“.

Две са ключовите предизвикателства, пред които днес са изправени образователните системи – да намерят ключа към мотивацията на учениците за учене, да им предадат хармоничния микс от знания, умения и нагласи, но и да включат ефективно всяко едно дете в образователния процес. Основната част от средствата, които програмираме с източник REACT-EU и Механизма за възстановяване и устойчивост, са насочени първо към осигуряване на оборудване за обучение в електронна среда, както в училищата, така и от вкъщи.

 

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на Третата европейска среща на високо равнище на тема „Трансформация на цифровото образование: изграждане на устойчивост в Европейското образователно пространство“, която се проведе онлайн.

 

Министър Вълчев подчерта, че е важно изграждането на съвременна среда за обучение в училищата, насочено към развитие на ключовите компетентности, в това число и новите компетентности. „Всеки един учител е изправен пред изпитанието да мотивира по-трудно учениците за учене. Това най-вече важи за областта на математиката и природните науки, а тези компетентности са ключови за развитието на дигиталната креативност“, каза министър Вълчев. По думите му много е важно изграждането на STEM центрове във всички училища. Според него не става дума само за модерно оборудвани кабинети, а най-вече за нов модел на учене, свързан с увеличаване на интереса за учене, с образователни иновации, развитие на дигиталната креативност и въобще на творческите умения на учениците чрез технологични решения и иновативни методи на преподаване.

 

„Амбицията ни е до няколко години, благодарение на средствата и от Европейския съюз, всички училища да имат STEM центрове. Това е свързано и с комплексната реформа в учебните програми, разпространението и разширяването на културата на обмен на иновации, подобряването на резултатите по математика и природни науки, при които има най-голям спад в последните години“, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че значителна част от образователните институции ще се възползват от средствата, за да се създаде модерна и мотивираща за учене образователна среда. Ще се изградят и центрове за подкрепа на личностното развитие на учениците и младежите във всички големи български градове, за да интегрират децата от уязвими групи и да насърчат интересите им за развитието в различни области на познанието.

 

Предвиждат се и средства за квалификация на учителите, които в днешно време трябва да умеят да работят с информационни технологии, в електронна среда, с електронни платформи, но също и да разработват електронни образователни ресурси. „Очакваме до края на това десетилетие учениците да учат повече от електронни образователни ресурси. Очакваме да има разработени от учители безплатни за учениците и другите преподаватели електронни ресурси. Затова трябва да насърчаваме мрежовия подход. Важно е учители да се учат взаимно един от друг“, заяви министърът на образованието и науката. По думите му учителите трябва да развият умения и в областта на дигиталната креативност, както и в по-голяма степен да търсят и да намират чрез образователни иновации ключа към мотивацията за ученето към когнитивната и емоционална ангажираност към ученето на учениците.

 

Средствата по REACT-EU за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са определени на 176 024 700 лева (90 млн. евро).

Източник: МОН