Министърът: Трябва да свикнем, че ще имаме болни учители и ученици

Красимир Вълчев изчисли, че на ден заразените от училище ще бъдат по 10-15
Министърът на образованието Красимир Вълчев не очаква бум на коронавирус в училищата. Повод за коментара му са потвърдените случаи на учители от София и на ученици от Русе и Стара Загора. Вълчев заяви, че обстановката в системата на образованието за момента е спокойна и няма повод за притеснение.

„Чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители, защото това е процентът. Вероятно това ще бъде ситуацията през цялата учебна година. Работещите в системата на предучилищното и училищното образование са над 3% от общия брой заети, децата и учениците в детските градини и училищата са 12-13% от населението. Колкото и да боледуват, трябва по малко да свикнем с мисълта, че ще имаме болни учители и ученици“, добави Вълчев.
На въпрос защо на първия учебен ден в столичното 55-то училище „Петко Каравелов“ е бил допуснат учител със симптоми на коронавирус, Вълчев заяви, че се извършва проверка. На този етап той не смята, че ръководството на учебното заведение е проявило безотговорност.

„Много е субективно да се каже какви симптоми е имал, те може да са били много леки, не мога да коментирам в момента, тъй като рискуваме да обвиним учителя без да е бил виновен. Ние ще проверим случая, но пак казвам, най-важна е личната отговорност. Личната отговорност на всеки един учител, на родителите за техните деца“, каза Вълчев.
Той посочи, че сега се подават заявления от учениците, които искат да учат дистанционно.

По здравословни причини са подадени заявления от близо 280 ученици, а 220 са заявленията, подадени по желание от ученици, които искат да учат дистанционно. Така общо към момента подадените заявления за дистанционно обучение на ученици са близо 500, като „очаквам голяма част от училищата да предоставят компенсаторно обучение“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти на четвъртата национална конференция „Образование 4.0“.

Той уточни, че това компенсаторно обучение включва няколко алтернативи. Едната от тях е учениците да се включат в реалната класна стая чрез виртуална връзка. Втората възможност е за допълнителни часове за работа с учителите, а третата възможност е за възлагането на задачи на учениците и за контрол на изпълнението им.

Според него се очаква малка част от учениците да се включат в т.нар. „дистанционни центрове“. През следващата седмица ще стане ясно колко от тези 15 дистанционни центрове ще се наложи да започнат да функционират, като „очаквам един или няколко от тях да започнат да работят“, обяви образователният министър. Той посочи, че по-добрият случай е учениците да останат в училище и да запазят връзката със собствените си учители и съученици, ако се включват в част от часовете.

На учениците, които вчера и днес, са останали вкъщи, трябва да им бъде предоставено компенсаторно обучение от училищата и учителите ще работят допълнително с тях, информира образователният министър. Той уточни, че за учениците, които са вкъщи, могат да им се задават задачи чрез електронна платформа /асинхронно обучение/ или да имат допълнителни консултации с учителите.

Педагозите ще получават за тях допълнително по 15 лева на час, отбеляза министър Вълчев.

„Поставяме си за цел всички училища в страната да имат wi-fi мрежа, която да обхваща цялата училищна площ, а не отделна част от нея“, каза той и припомни, че тази идея е била финансирана в предходните години, но все още има училища, в които wi-fi мрежата не обхваща цялата училищна площ и ще бъде доизградена.
Семействата и образователната ни система имат нужда от повече устройства за работа на учениците. Планирали сме купуването на такива устройства, но сега навсякъде има повишено търсене на компютърна техника заради дистанционното обучение и дистанционната работа, обясни образователният министър.

Източник: БГНЕС