МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВИ XIII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Националният конкурс „Посланици на здравето” се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Регионалния офис на СЗО в България (РОСЗОБ) и Българския младежки червен кръст (БМЧК).

XIII-то издание на националния конкурс започва от 20 февруари 2021 г. и продължава до 15 ноември 2021 г. От 20 февруари до 10 април 2021 г. участниците трябва да подготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта на превенцията на хронични незаразни болести. От 15 април – 15 ноември 2021 г. ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

В проектите могат да участват учители/класни ръководители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск (не се допуска индивидуално или групово, като част от класа). Всеки кандидат трябва да участва и в двете фази на конкурса.

Експертна комисия с представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 15 ноември 2021 година след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ, РОСЗОБ и БМЧК. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2021 г.

Пълната информация за регламента е публикувана в рубриката „Конкурси“, за ученици.

 

Източник: МОН