МОН: ЗАПОВЕД ЗА НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ ( ЗАЩИТНА МАСКА/ ЗАЩИТЕН ШЛЕМ), (ПУБЛ.18.11.2020 Г.)

Заповед № РД 09-3310/ 18.11.2020 г. за носене на предпазни средства за лице (защитна маска/ защитен шлем), (публ.18.11.2020 г.)
zap3310_maski_18112020