На днешната дата отдаваме почит на Свети Климент Охридски

Днес празнуват хората, чиито имена означават „милостив“. На днешната дата отдаваме почит на Свети Климент Охридски. Известно е, че Климент Охридски е роден през 840 г. в Солун, но за съжаление липсва повече информация за неговите най-ранни години. Личността му става известна, когато братята Кирил и Методий се отправили към Моравия и взели със себе си Климент, който е един от учениците на светите братя, а според средновековните византийски автори „пръв епископ, който проповядвал на български език“. Възприеман е като един от най-значимите автори на старобългарски език, оставил след себе си жития, похвални слова и преводи на богослужебни текстове. Смята се, че той е първият, който въвежда кирилицата.
В „Краткото житие“ на св. Климент Охридски се казва, че той „измислил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил“. Въз основа на този пасаж някои учени приемат, че св. Климент е създателят на кирилицата.Тази хипотеза обаче среща някои трудности. От една страна, в Охрид – седалището на Климент, глаголицата продължава да се използва още дълги години, докато кирилицата все повече се предпочита от книжовната школа в Преслав. От друга страна, не съществува надеждна традиция, която да свързва името на Климент с кирилицата, а в „Краткото житие“ са установени няколко сериозни исторически грешки, което налага предпазливост към твърденията в него. Затова по-голямата част от изследователите отхвърлят гледището, че св. Климент е създател на кирилицата. Преобладаващото мнение е, че той е използвал глаголицата и че „другите форми на буквите“ се отнасят за подобрение или опростяване на глаголицата.
Свети Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения.
Първият съвременен университет в България – Софийският университет „Свети Климент Охридски“, е наречен на негово име при основаването си през 1888 г. Името на св. Климент Охридски носи и българската полярна база на остров Ливингстън в Антарктика.
Българската православна църква е възприела да празнува неговата памет и именния му ден – 25 ноември, а в деня на неговата смърт – 27 юли, тя чества паметта на всичките свети Седмочисленици: Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.
Днес имен ден имат всички, носещи имената Климент и Климентина. Любопитен факт е, че от латински името Климент (латинското clemens) означава „милостив“.

Източник: wikipedia
Снимка: Стъклопис от Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“