НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ОТЛИЧИХМЕ УЧЕНИЦИТЕ, ПОКОРИЛИ ВЪРХОВЕ В РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИОБЛАСТИ
Медиа:
Традиционно на 24 май с гордост отличаваме всички ученици, покорили върхове в различни обществени области-наука, изкуство, спорт и професионална подготовка. Тези деца, които ни вдъхновяват, които ни дават надежда и вяра, че най-доброто предстои! Успехите им са своеобразно признание към техните учители, вложили усилия, труд и всеотдайност при обучението им.
Учениците, които са постигнали завидни успехи в категория „Наука“ са:
1. Маргарита Пламенова Тодорова- IV клас СУ „Димитър Благоев“
2. Георги Мирославов Евгениев- IV клас СУ „Димитър Благоев“
3. Мартина Момчилова Антова- V клас СУ „Димитър Благоев“
4. Преслава Ивайлова Петрушева- V клас СУ „Димитър Благоев“
5. Виктория Георгиева Георгиева- X клас СУ „Николай Катранов“
6. Марина Владиславова Петрова- X клас СУ „Николай Катранов“
7. Елеонора Стоянова Кирилова- VI клас СУ „Николай Катранов“
8. Калоян Руменов Кънчев- IV клас СУ „Николай Катранов“
9. Николай Валентинов Русанов- VI клас СУ „Николай Катранов“
10. Божидар Стоянов Стоянов- II клас СУ „Николай Катранов“
11. Стефан Тихомиров Стоянов- II клас СУ „Николай Катранов“
12. Михаела Илиянова Илиева- X клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
13. Румяна Иванова Василева- XI клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
14. Айдън Елез Кадир- XI клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
15. Александра Бойкова Боянова- VIII клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
16. Александра Василева Павлова- IX клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
17. Беатрис Юлиянова Бисерова- XI клас СПГ „Алеко Константинов“
18. Диана Светлинова Генчева- X клас СПГ „Алеко Константинов“
19. Мария Владимирова Рафаилова- X клас СПГ „Алеко Константинов“
20. Гергана Пламенова Петрова- VI клас ОУ „Христо Ботев“- с. Ореш
21. Румен Мехмедов Рушидов- VII клас ОУ „Филип Сакелариевич“
22. Яница Юлиянова Неделчева- VI клас ОУ „Филип Сакелариевич“
23. Анастасия Виталиева Гацанога- VII клас ОУ „Филип Сакелариевич“
24. Илияна Георгиева Георгиева- VII клас СУ „Цветан Радославов“
25. Любомир Ангелов Тодоров -VI клас СУ „Цветан Радославов“
26. Цветелин Мирославов Иванов – VI клас СУ „Цветан Радославов“
27. Алекс Левенов Йосифов- III клас СУ „Цветан Радославов“
28. Кремена Георгиева Иванова- VIII клас СУ „Цветан Радославов“
29. Станислава Ангелова Тодорова- IV клас СУ „Цветан Радославов“
30. Ивайла Ивайлова Първанова – IV клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава
Учениците, които са постигнали завидни успехи в категория „Изкуство“са:
1. Борислава Калоянова Борисов – VII клас СУ „Николай Катранов“
2. Ива Николаева Иванова – VII клас СУ „Николай Катранов“
3. Даяна Станиславова Янкова – IX клас СУ „Николай Катранов“
4. Елизабет Петрова Тодорова – VII клас СУ „Николай Катранов“
5. Даян Мирославов Цветанов- II клас ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава
Отличени са и учениците, които развиват самодейна дейност в:
Школа за поп и рок изпълнители „Естрада“:
1. Карина Александрова Илиева, СУ „Николай Катранов“
Дюта „Огнени ритми“:
1. Ивелина Иванова Тодорова-12 а кл., СУ „Димитър Благоев“
2. Десислава Миленова Драганова-12 а кл., „СУ Димитър Благоев“
3. Лорена Станимирова Илиева-12 а кл., „СУ Николай Катранов“
Фолклорен танцов състав „Творецът“:
1. Моника Октаева Илязова-12 б кл., „СУ Николай Катранов“
2. Мартин Кирилов Славев-12 а кл. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856
1. Александър Георгиев Киров-12 а кл., „СУ Димитър Благоев“
2. Елица Петрова Маринова-12 б кл., „СУ Димитър Благоев“ ; ДХ „Дъга“
3. Валентина Красимирова Крумова -12 б кл., „СУ Николай Катранов“ ; ДХ „Дъга“
4. Дарина Николова Димитрова-12 б кл., ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ ; ДХ „Дъга“
Ученици, постигнали завидни индивидуални успехи в категория „Спорт“:
1. Мирая Чудомир Митева – IV клас ОУ „Христо Ботев“- с. Ореш
2. Валентин Любомиров Митев – VII клас ОУ „Христо Ботев“- с. Ореш
3. Валентин Ивайлов Плетньов – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
4. Ивайло Мирославов Миронов – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
5. Ангел Красимиров Николов – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
6. Емил Ивайлов Дончев – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
7. Марио Милков Маринов – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
8. Гергана Мирославова Йорданова – ХII клас СУ „Димитър Благоев“
9. Мартин Валентинов Иванов – Х клас СУ „Николай Катранов“
Учениците, които са постигнали завидни успехи в категория „Професионално образование“ са:
1. Ивайло Ангелов Иванов – XI клас СПГ „Алеко Константинов“
2. Селим Шенурай Елвер – XI клас СПГ „Алеко Константинов“
3. Атанас Иванов Каишев – XI клас СПГ „Алеко Константинов“
Училищни отбори, постигнали завидни успехи в различни области
Отборни отличия в категория „Спорт“:
1. Отборът по тенис на маса – момичета 8-10 клас СУ „Димитър Благоев“
2. Отборът по волейбол – момчета 11-12 клас СУ „Димитър Благоев“
3. Отборът по футбол – момчета 8-10 клас СУ „Димитър Благоев“
4. Отбор по тенис на маса – момчетата 5-7 клас СУ „Николай Катранов“
5. Отбор по тенис на маса – юноши 8-10 клас СУ „Николай Катранов“
6. Отбор по баскетбол – девойки 8-10 клас СУ „Николай Катранов“
7. Отбор по хандбал – девойки 8-10 клас СУ „Николай Катранов“
8. Отбор по хандбал – девойки 11-12 клас СУ „Николай Катранов“
9. Отбор по хокей на трева СКХТФ „Дунав“- юноши 6 до 10 клас СУ „Цветан Радославов
Отборни отличия в категория „Професионално образование“
1. Клуб по интереси „Млад аниматор“ – 9-11 клас ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
Ежегодната стипендия на името на „Нина Ташева- Антонова“, учредена с Решение № 1222 от 28.04.2011 г. на Общински съвет – Свищов, връчвана в памет на нашата съгражданка и утвърден учител по математика Нина Ташева – Антонова и целяща стимулирането на ученици с изявени математически заложби и постижения се отпуска на  Виктория Георгиева Георгиева от X „а“ клас на СУ „Николай Катранов“ и на Кремена Георгиева Иванова – VIII „а“ клас на СУ „Цветан Радославов“.
Празничната програма, съпътваща церемонията се състоеше от прекрасните изпълнения учениците от ОУ „Филип Сакелариевич“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“ и СУ „Цветан Радославов“.
Галерия