На вниманието на учениците от Х клас на Търговската гимназия

Учениците от Х клас могат да кандидатстват като ползватели на проект.