Награди от Национален конкурс за ученик и учител в СУ „Д.Благоев“ – гр.Свищов
Медиа:

Йоанна Кичкова от 1-ви „в“ клас на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов е наградена с грамота и подарък раничка за достойното си представяне в Осми Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Търговище и Център за подкрепа на личностно развитие – обединен детски комплекс Търговище. С нейната рисунка „Приказен град“ тя изпъкна сред над 1000 участници. Специална грамота за подготовка на отлични участници (общо 7) взе и нейният класен ръководител – Лена Ганева. Поздравления! С пожелания за още успехи!