Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ. бр. 101 от 27 ноември 2020 г.) (публ. 01.12.2020 г.)

 

nrdb-izmNrdb15-20-01122020