НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Св. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”
Медиа:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА – ГР. СОФИЯ
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. БУРГАС
ОБЩИНА С У Н Г У Р Л А Р Е
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – С У Н Г У Р Л А Р Е
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Св. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”:
Конкурсът-изложба за детска рисунка/приложно изкуство на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря – Трифон Зарезан . Провежда за 18 поредна година в гр. Сунгурларе.