Национално онлайн ученическо състезание по „Счетоводство“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,
Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и
Екипът на катедра „Счетоводна отчетност“
отправят покана към учениците за участие в
Национално ученическо състезание по „Счетоводство“

Състезанието ще се проведе на 6 ноември 2020 г. – два дни преди големия празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и град Свищов. В Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в град Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. На 8 ноември 1936 г. е открито Висшето търговско училище, днес Стопанска академия „Димитър А. Ценов“- Свищов.
Състезанието е планирано в неприсъствена форма/онлайн, поради което ще бъде необходимо осигуряване на достъп до компютър на участниците. В него могат да се включат ученици от 12 клас, които ще работят в екип от 3-4 ученика. Екипите се сформират на място в училището по инициатива на участниците.
Във връзка с организацията на събитието, в срок до 3 ноември 2020 г. (вторник) следва да изпратите на имейл kso@uni-svishtov.bg следната информация:
Трите имена на участниците;
Училище и специалност;
Имейл на участниците;
Разпределението на участниците по екипи.
Повече информация за регламента може да прочетете от следните файлове:
Регламент за ученици, които изучават счетоводство: ТУК
https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/1%20Pokana-reglament%20za%20uch.%20uchat%20schetovodstvo%20za%20saita.pdf

Регламент за ученици, които не изучават счетоводство: ТУК
https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/2%20Pokana-reglament%20za%20uch.%20ne%20uchat%20schet-vo%20za%20saita.pdf

Всеки ученик ще получи Сертификат за участие, а учениците от най-добре представилия се екип – Грамоти.
Сертификатите гарантират класиране в редовна форма на обучение в избрана от участника специалност при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Източник: СА „Димитър А. Ценов“- Свищов