Национално ученическо състезание по „Икономикс” проведе Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Катедра „Обща теория на икономиката” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, организира Национален конкурс за ученическо есе, който за пръв път не беше проведен по традиционния начин – писмено, с присъствие на учениците в Свищовската академия, а по електронен път. Това разшири възможностите за участие на ученици от 12 клас на средните училища от цялата страна.
Конкурсът се проведе въз основа на представяне на есе по темата „Как виждам моята кариера в България като дипломиран икономист?”. В Националното ученическо състезание по „Икономикс” участваха девет ученика от 12-и клас на средните училища в страната. Най-много участници в конкурса, трима на брой, са от ПГСС „Свети Георги Победоносец” – Суворово, и по един от СУ „Йордан Йовков” – Кърджали, ПГИ ,,Робер Шуман” – Разград, ВТГ „Г. Ст. Раковски” – Варна, ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново и НПГ „Димитър Талев” – Гоце Делчев.
На всички ученици, взели участие в Националното ученическо състезание по „Икономикс”, академичният състав на катедра „Обща теория на икономиката” изразява своята благодарност за изключително сериозното отношение при написването и представянето на своите есета. „За нас това е белег за добрата теоретична подготовка на участниците при разработване на зададената тема, което е повод да благодарим и на техните учители”, подчерта ръководителят на катедрата – доц. д-р Людмил Несторов. По думите му, екипът на катедрата е оценявал с особено задоволство и подкрепя старанието, трудолюбието, задълбочеността и личното отношение на всеки един от участниците, които личат в представените от тях есета. В представените разработки, по много добър начин е съчетано емоционалното пристрастие с прагматизма в мисленето и отношението на младите хора по повдигнатите въпроси, както и тяхното родолюбие, съчетано със самочувствието им на европейски граждани.
Всички участници ще получат сертификат за участието им в конкурса, който им дава право при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов” – Свищов да бъдат приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение.
След задълбочено запознаване с представените есета, екипът на катедрата, определи най-добре представилите се участници, на които ще бъдат изпратени и грамоти. Първо място се присъжда на Александър Александров, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново. На второ място се класира Живомир Жеков, ВТГ „Г. Ст. Раковски” – Варна. Трето място зае Пламена Добрева, ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово.
Организаторите на Националното ученическо състезание по „Икономикс” пожелават на всички участници в конкурса успешно дипломиране и приемане в желаното висше училище, вярвайки, че техният избор ще бъде Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.