Национално ученическо състезание по „Управление на проекти 2021” проведе Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Катедра „Стратегическо планиране” със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира Национално ученическо състезание по „Управление на проекти”. Средношколската надпревара се проведе в онлайн формат. В състезанието се включиха 44 ученика с 30 проекта от цялата страна. Призовите места в обявените шест направления си оспорваха ученици от ДФСГ „Интелект” – гр. Плевен, ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда, СУ „Васил Воденичарски” – с. Хайредин, СУ „Христо Ботев” – гр. Карнобат, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Петрич, Търговска гимназия – гр. Бургас.
Проектните предложения бяха разгледани и оценени от жури с председател доц. д-р Христо Сирашки – ръководител катедра „Стратегическо планиране” и директор на „Център за професионално обучение” и „Център за следдипломно и факултативно обучение”. В състава на журито бяха още: проф. д-р Маргарита Богданова – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”; гл. ас. д-р Надежда Веселинова – научен секретар на катедра „Стратегическо планиране”; гл. ас. д-р Юлиян Господинов – секретар на магистърска програма „Управление на проекти” и координатор „Образователен маркетинг”; Милена Атанасова – 4 курс, спец. „Управление на проекти” и координатор „Програми и проекти”, Съюз за стопанска инициатива – София; Марио Дончев – 4 курс, спец. „Публична администрация” и кмет на кметство с. Петокладенци, община Белене.
Отличия са присъдени на победителите в следните тематични направления: „Младите го могат”; „Младите знаят как”; „Моят град в утрешния ден”; „Градът на реалните мечти”; „Град с младежки облик”; „Градът на бъдещето”. Присъдени са и специални награди – Награда на декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг” и Награди на катедра „Стратегическо планиране”. На всички ученици и техните преподаватели, катедрата-организатор изказва благодарност за положените труд и усилия, за проявената креативност, иновационен подход, съпричастност и социална отговорност към проблемите на обществото.
Всички участници ще получат поименен сертификат, който им дава право при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов” – Свищов да бъдат приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение.
Организаторите на Националното ученическо състезание по „Управление на проекти 2021” пожелават на всички участници успешно дипломиране и приемане в желаното висше училище, вярвайки, че техният избор ще бъде Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Победителите в отделните тематични направления:
• Младите го могат
Екип:
Стилияна Мирославова Йотова, 11 клас
Мишел Стефанова Георгиева, 11 клас
Любомир Стефанов Блажев, 11 клас
ДФСГ „Интелект” – гр. Плевен
Проект: Грижа и подкрепа за хора от рискови групи.
• Младите знаят как
Иван Николаев Иванов, 11 клас
СУ „Христо Ботев” – гр. Карнобат
Проект: Велопаркинг в училищния двор.
• Моят град в утрешния ден
Красимира Георгиева Балчева, 11 клас
СУ „Христо Ботев” – гр. Карнобат
Проект: Озеленителен пояс.
• Градът на реалните мечти
Неджибе Мустафа Юсуф, 12 клас
ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда
Проект: „Автобусна спирка с ЕКО стена” за чист град.
• Град с младежки облик
Исма Мехмед Мръкошова, 11 клас
ПГ „Петко Рачов Славейков” – гр. Якоруда
Проект: Развиване на смесен туризъм в гр. Якоруда.
• Градът на бъдещето
Венцислав Николаев Тодоров, 12 клас
ДФСГ ,,Интелект” – гр. Плевен
Проект: Център за БРЕМЕННИ „9 месеца”.
Специални награди:
• Награда на декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Ивелин Пепиев Вачев, 12 клас
СУ „Васил Воденичарски” – с. Хайредин
Проект: Отглеждане на бамбукови насаждения.
• Награди на катедра „Стратегическо планиране”:
Първа награда:
Екип:
Марио Великов Митончев, 11 клас
Ралица Янчева Кантарджиева, 11 клас
Владислава Владимирова Грозданова, 12 клас
ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Петрич
Проект: Съхраняване на материално и нематериално културно наследство.
Втора награда:
Ширин Севдалинова Маринова, 12 клас
Търговска гимназия – гр. Бургас
Проект: Опазване на околната среда чрез рециклиране.