Научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства”

На 23.02.2021 г. във виртуална стая „Научноизследователски проекти 2021“ (линк към стаята: ТУК) от 13:30 ч. ще се проведе научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства” за представяне на резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2020 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.