Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Нормативни промени, обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“, утвърждават нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, съобщиха от просветното министерство.

С промените се цели реализирането на компетентностния подход както в обучението на учителите, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и във формирането на ключови компетентности от учениците, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители – „Начална училищна педагогика“, а за тези в прогимназиален и гимназиален етап – задължителна е подготовката по „Компетентностен подход и иновации в образованието“. Бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа, съобщават още от Министерството на образованието и науката.

Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове.

Източници: БНР