НОВИ СТАИ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И БИБЛИОТЕКИ  ЩЕ ИМА В СВИЩОВСКИТЕ УЧИЛИЩА
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава, ОУ „Филип Сакелариевич“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и СПГ „Алеко Константинов“ са сред одобрените образователни институции, които ще оборудват нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси, библиотеки и кътове за четене.
Финансирането е в размер на 111 074 лв. и се осигурява от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ предоставя възможност на училищните ръководства да създават или обновяват стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки.