ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ СЕ СРЕЩНА С УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ОТ СЕЛАТА МОРАВА И ЦАРЕВЕЦ
Медиа:

В изпълнение на дейности от Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, на 11.07.2022г и 01.09.2022г образователният медиатор от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Габриела Христова, организира и проведе редица неформални срещи. Те се проведоха с ученици, учители и родители от селата Морава и Царевец от Община Свищов. Целта на тези срещи  беше да се формират положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи, както и подпомагане взаимодействието с родители. В дискусиите възникваха въпроси, отговорите на които, от своя страна, водят до повишаване познанията относно правата и задълженията в образованието.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“