Официално обявяване на резултатите от годишно проучване на административния капацитет на държавната администрация в Република България и определяне на Индекс на държавната администрация за 2020 година

Уважаеми колеги,
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Фондация „Д. А. Ценов“, с подкрепата на Института по публична администрация, организират церемония за официално обявяване на резултатите от годишно проучване на административния капацитет на държавната администрация в Република България и определяне на Индекс на държавната администрация за 2020 година. Събитието ще се проведе в град София, Парк хотел „Витоша“, на 29 юни 2021 г. (вторник) от 11:00 часа. На форума са поканени представители на практиката, академични преподаватели, изследователи и студенти.

По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“