ОГЛЕДАЛО НА ЕМОЦИИТЕ в ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Медиа:

На 23.05.2023 год. се състоя последната среща по Проект „Изкуството – универсален метод за развитие емоционалната интелигентност на децата бъдещи първокласници“ по Национална програма „Хубаво е в детската градина“, чиито домакин е ДГ „Васил Левски“, където деца и родители заедно си партнираха с част от екипа на Център за обществена подкрепа град Свищов – Мария Боянова – соц. работник и Мария Петкова – психолог. Същността на груповите занимания бяха ориентирани по темата „Психогимнастика“ – съвкупност от способи, които доказват, че често изражението или езика на тялото казват това, което думите не успяват в пълнота.

„Огледало на емоциите“ бе първото предизвикателство, пред което се изправиха родителите и децата. Позитивното настроение продължи да се повишава с музика, танци и играта „Стоп“. Участниците демонстрираха отлична психо-моторна рефлексия.

 

По информация на ДГ „Васил Левски“