Онлайн кръгла маса на тема „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна“

Екипът на научноизследователски проект № 10-2020 „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна“, финансиран от държавната субсидия за научна дейност, присъща на СА „Д. А. Ценов“- Свищов, отправя покана към преподаватели, изследователи, практици, докторанти и студенти за участие в
КРЪГЛА МАСА
на тема:
„Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна“

На кръглата маса ще бъдат представени резултатите от реализирания проект от преподаватели към катедри „Индустриален бизнес и предприемачество” (СА „Д. А. Ценов”– Свищов), катедра „Индустриален бизнес” (УНСС – София) и катедра „Индустриален бизнес и логистика” (ИУ – Варна):
емпирични данни от проучване на предприемаческото поведение на студентите по икономика и управление, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна;
резултати от проведения Международен конкурс за студентско есе на тема: „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности“.
Мероприятието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. (вторник), от 14:00 ч. в заседателна зала „Ректорат” на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов (за научноизследователския екип на проекта) при стриктно спазване на изискванията на Заповед № 868/30.09.2020 г. на Ректора на СА за заетост на местата и дистанция между участниците.
На останалите участници във форума (преподаватели, изследователи, практици, докторанти и студенти) ще бъде изпратен допълнително линк за онлайн включване в кръглата маса.

За допълнителна информация:
доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител на Проект № 10-20202
i.panteleeva@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Емил Николов
e.nikolov@uni-svishtov.bg