ОП НОИР няма да подкрепи здравните кабинети в училищата и детските градини с очакваните средства от REACT-EU

В отговор на предложенията ни за подкрепа на общините по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) със средствата от React-EU за адресиране на последиците от коронавируса https://www.namrb.org/ bulletin/online/4111, https://www.namrb.org/bulletin/online/4111 с писмо министъра на образованието ни информира, че:
Оценява като много важно за здравето на децата, учениците и персонала на образователните услуги, обоснованото ни предложение за осигуряване на подкрепа за общините за обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, общообразователни, специални и професионални училища;
Предлага за този тип инвестиции да се търсят средства от Оперативна програма финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), защото предвидената от React-EU подкрепа за ОП
НОИР е от Европейският социален фонд. С нея по ОП НОИР ще бъдат финансирани дейности, насочени към подготовка за придобиване на практически умения за обучение от разстояние с електронен достъп и активно включване в образователния процес от всички ученици и учители в страната при бъдещи пандемии и кризи. Планира се като целева група да бъдат обхванати и родителите на тези ученици;
Други възможности за финансиране на здравните кабинети, според министъра са: кандидатстване на проектен принцип по еврофондовете в областта на здравеопазването и по Инструмента за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, т.е. по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Съгласно предложението на министъра на образованието, Сдружението ще инициира работна среща във формат НСОРБ, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, за търсене на
възможности за европейска подкрепа на здравните кабинети.
Пълният текст на писмото на министъра на образованието на:
https://www.namrb.org/izpalnenie

Източник: НСОРБ