ОТ ДНЕС УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ВРЪЩАТ В КЛАС

От днес, съгласно графика за ротация в  учебните заведения на територията на община Свищов и  разпределението за обучение в електронна среда и присъствено, учениците от горните класове се връщат в клас. Припомняме, че в училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000  души население се организира обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките във всяко училище. Ротацията  се извършва на период от една календарна седмица.

За учениците от I до IV клас, за които е създадена организация за провеждане на място в училището на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове  два пъти седмично (понеделник и четвъртък) обучението е присъствено. Тества се и педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото им обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

 

По информация на отдел „Образование“

Потърсете ни във Фейсбук